DRON – LETECKÉ SNÍMKOVÁNÍ

Multispektrální snímání vitality porostu (NDVI a jiné indexy)

Mapování pozemků a porostů (2D, 3D)

Vzcházení řepky, mezerovitost, počítání jedinců…

Kontrola technologické kázně

Výpočet objemů – cukrovka, sláma, silážní jámy, lomy…

Výpočet ploch – poškození povětrnostními vlivy nebo zvěří

Propagační fotografie a videa nemovitostí, pozemků…