LABORATORNÍ SLUŽBY

Akreditované vzorkování

  • akreditované vzorkování půd, rostlin, krmiv, vod, odpadů apod. včetně dopravy do laboratoře