LABORATOŘ POSTOLOPRTY s.r.o. patří se svým sortimentem služeb a rozlehlým působištěm mezi největší zemědělské laboratoře na českém trhu. Jsme firma s více než 25letou historií, která má okolo 25 pracovníků.

Kromě poradenské činnosti nabízíme rozbory půd, rostlin, krmiv, hnojiv, ovoce, zeleniny, kejd, kalů, sedimentů, vod, materiálů bioplynových stanic apod. Spolupracujeme s výzkumnými ústavy a vysokými školami. Našimi zákazníky jsou převážně subjekty se zemědělskou prvovýrobou, ale také státní instituce, výzkumníci, školy, města i zahrádkáři.

Od počátku podnikání vlastníme pověření ÚKZÚZ Brno k odběrům vzorků a laboratorním analýzám půd, rostlin, krmiv apod. Pro tyto činnosti jsme akreditování u ČIA, což je nezbytné například pro stanovení těžkých kovů v ovoci, zelenině, půdě, kompostech apod.

Naši regionální zástupci jsou také akreditovanými vzorkaři a dle dohody zajišťují dopravu a odběry vzorků pro požadovanou analýzu.

Díky používání moderních laboratorních přístrojů dodáváme přesné a rychlé výsledky analýz. Disponujeme také bezpilotními letadly, kterými snímáme zemědělské pozemky, stav porostu, ale také objekty.

Historie firmy

Psal se únor roku 1992, kdy si krachující Zemědělskou oblastní laboratoř Žatec při ACHP Louny pronajali a posléze odkoupili její tehdejší zaměstnanci, a vznikla firma Zemědělská oblastní laboratoř Malý a spol. (ZOL) podnikající jako fyzická osoba.

V roce 1999 firma s deseti zaměstnanci přesídlila ze Žatce do vlastních prostor v Postoloprtech.

Jiří Malý se v roce 2010 stal 100% vlastníkem neprosperující firmy Laboratoř krmiv Žatec s.r.o. Po dvou letech tato společnost změnila název na ZKULAB s.r.o. a byla přestěhována do sídla ZOL v Postoloprtech.

Během roku 2017, kdy ZOL slavila 25. výročí založení firmy, se připravovala fúze obou firem ZOL a ZKULAB s.r.o., jejímž cílem bylo především převedení všech zemědělských a laboratorních činností z fyzické osoby do s.r.o.

1.1.2018 se ZKULAB s.r.o. přejmenoval na LABORATOŘ POSTOLOPRTY s.r.o. (IČO, sídlo, adresa, kontakty zůstaly stejné). Změna názvu s sebou přinesla především nové logo a firemní identitu propagující společnost.