PRECIZNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ

Inovativní zemědělská aplikace  – více informací na www.skyzol.cz

Nabídka služeb

 • plán odběrových míst dle rastru, aktuálního stavu porostu, výnosových map nebo výnosového potenciálu (snímky z dronu nebo družic)

 • odběr vzorků dle GPS

 • analýza stavu živin v půdě

 • vytvoření mapy zásobenosti živinami

 • vytvoření aplikační mapy pro variabilní hnojení

 • export aplikačních map do strojů

Přínosy variabilního přístupu

 • efektivní rozložení aplikačních prostředků

 • cílený agronomický zásah

 • zvýšení výnosů

 • úspora nákladů

 • ekologie