ZOL Malý a spol.


Zemědělská oblastní laboratoř Malý a spol. (ZOL) nabízí laboratorní a poradenské služby
převážně pro zemědělskou prvovýrobu, životní prostředí…
Jedná se o rozbory krmiv, rostlin, pud, kompostu, kejd, kalu, hnojiv, ovoce, zeleniny, vod apod.

Terénní pracovníci zajišťují dle dohody odběry vzorku půd, rostlin, krmiv, ovoce, zeleniny…...

Zajišťujeme akreditované analýzy (např.. těžké kovy v ovoci, zelenině, pude, kompostech apod.,
dusičnany a pesticidy v zelenině…) včetně odběru vzorku.

Činnost ZOL podléhá pravidelné kontrole ÚKZÚZ Brno při MZe a vlastní pověření k analýzám krmiv,
půd a rostlin
včetně pověření k odběru vzorku.

Zemědělská oblastní laboratoř Malý a spol. Postoloprty vznikla z původní Zemědělské
oblastní laboratoře Žatec při ACHP Louny v únoru 1992 a podniká na základe živnostenského zákona
jako fyzická osoba.


Aktuálně provádíme celkové rozbory půd pro podzimní hnojení