ZOL Malý a spol.


Zemedelská oblastní laborator Malý a spol. (ZOL) nabízí laboratorní a poradenské služby
prevážne pro zemedelskou prvovýrobu, životní prostredí…
Jedná se o rozbory krmiv, rostlin, pud, kompostu, kejd, kalu, hnojiv, ovoce, zeleniny, vod apod.

Terénní pracovníci zajištují dle dohody odbery vzorku pud, rostlin, krmiv, ovoce, zeleniny…...

Zajištujeme akreditované analýzy (napr. težké kovy v ovoci, zelenine, pude, kompostech apod.,
dusicnany a pesticidy v zelenine…) vcetne odberu vzorku.

Cinnost ZOL podléhá pravidelné kontrole ÚKZÚZ Brno pri MZe a vlastní poverení k analýzám krmiv,
pud a rostlin
vcetne poverení k odberu vzorku.

Zemedelská oblastní laborator Malý a spol. Postoloprty vznikla z puvodní Zemedelské
oblastní laboratore Žatec pri ACHP Louny v únoru 1992 a podniká na základe živnostenského zákona
jako fyzická osoba.


Dle počasí zahajujeme odběry a rozbory půd.