ZOL Malý a spol.


Zemědělská oblastní laboratoř Malý a spol. (ZOL) nabízí laboratorní a poradenské služby
převážně pro zemědělskou prvovýrobu, životní prostředí…
Jedná se o rozbory krmiv, rostlin, půd, kompostů, kejd, kalů, hnojiv, ovoce, zeleniny, vod apod.

Terénní pracovníci zajišťují dle dohody odběry vzorků půd, rostlin, krmiv, ovoce, zeleniny…...

Zajišťujeme akreditované analýzy (např. těžké kovy v ovoci, zelenině, půdě, kompostech apod.,
dusičnany a pesticidy v zelenině…) včetně odběru vzorků.

Činnost ZOL podléhá pravidelné kontrole ÚKZÚZ Brno při MZe a vlastní pověření k analýzám krmiv,
půd a rostlin
včetně pověření k odběru vzorků.

Zemědělská oblastní laboratoř Malý a spol. Postoloprty vznikla z původní Zemědělské
oblastní laboratoře Žatec při ACHP Louny v únoru 1992 a podniká na základě živnostenského zákona
jako fyzická osoba.


Poslední termín pro svoz a příjem vzorků je 15. 12. 2016. Příjem vzorků pro časově náročnější analýzy je nejpozději do 9. 12. 2016 (aminokyseliny, doplňkové látky, těžké kovy, ovoce, zelenina…). Zakázky po novém roce budou přijímány od 4. 1. 2017