ZOL Malý a spol.


Zemědělská oblastní laboratoř Malý a spol. (ZOL) nabízí laboratorní a poradenské služby
převážně pro zemědělskou prvovýrobu, životní prostředí…
Jedná se o rozbory krmiv, rostlin, půd, kompostů, kejd, kalů, hnojiv, ovoce, zeleniny, vod apod.

Terénní pracovníci zajišťují dle dohody odběry vzorků půd, rostlin, krmiv, ovoce, zeleniny…...

Zajišťujeme akreditované analýzy (např. těžké kovy v ovoci, zelenině, půdě, kompostech apod.,
dusičnany a pesticidy v zelenině…) včetně odběru vzorků.

Činnost ZOL podléhá pravidelné kontrole ÚKZÚZ Brno při MZe a vlastní pověření k analýzám krmiv,
půd a rostlin
včetně pověření k odběru vzorků.

Zemědělská oblastní laboratoř Malý a spol. Postoloprty vznikla z původní Zemědělské
oblastní laboratoře Žatec při ACHP Louny v únoru 1992 a podniká na základě živnostenského zákona
jako fyzická osoba.


Ve dnech 25.7. – 5.8.2016 bude laboratoř uzavřena z důvodu čerpání řádné dovolené.